A jánoshidai Keresztelő Szent János születése templom (volt premontrei prépostság)

Tudtad-e?
  • A település a premontrei szerzetesrend állandó birtokaként már a 12. század óta létezett; Jánoshida története a rend templomának alapításához fűződik.
  • Az ősi templom építőanyaga faragott bazalttufa (vulkanius eredetű) kő volt.
  • A főhajó északkeleti szögletének falában került elő a román kori templom legértékesebb részlete, egy falfülkébe foglalt dombormű, amely a Szent László-legenda egy részletét ábrázolja.